Vrouwenonderzoek in België rond de menopauze

Wat vinden Belgische vrouwen van de menopauze? De laatste bevraging dateert van 2014. Hoog tijd dus om de inzichten te actualiseren.
We vroegen de mening van 1002 Belgische vrouwen boven de 35.
Zo kun jij jouw situatie vergelijken met die van de rest van ’t land anno 2023.

Het zal toch niet aan de menopauze liggen zeker?

78% voelt zich eerder gezond.

79% legt geen link tussen ongemakken en menopauze.

Eerst het goede nieuws: 78% van de bevraagde vrouwen zijn algemeen tevreden over hun gezondheid. Maar als we doorvragen naar ongemakken, geeft 52% aan wel eens vermoeid te zijn. 3 à 4 op de 10 vrouwen geeft aan pijn (41%), slapeloosheid (35%) of gewichtsproblemen (33%) te ervaren. 


Dan kijken de vrouwen al snel naar stress (51%), lichamelijke factoren (48%) of leeftijd (40%) als oorzaak. Slechts 21% van de vrouwen schrijft de ongemakken toe aan de menopauze.

“79%van de vrouwen staat er niet bij stil dat
‘de overgang’ ook wel eens de oorzaak zou kunnen zijn
van hun klachten of ongemakken.”

38% weet niet (goed) wat de perimenopauze is.

27% informeerde zich nooit over de menopauze.

Vrouwen weten wat de menopauze is, maar de perimenopauze is voor 38% een mysterie en 21% kent de postmenopauze niet. Daar biedt WIM een antwoord op.

Vrouwen gaan vaak pas op zoek naar informatie over de menopauze als ze klachten krijgen, maar 27% zegt dat ze zich zelfs helemaal niet geïnformeerd hebben. Ze halen de informatie dan vooral bij de gynaecoloog (55%) of de huisarts (47%).

De best gekende menopauzesymptomen zijn de opvliegers (70%) en het nachtelijk zweten (58%), gevolgd door hormonale schommelingen (49%) en gewichtsproblemen (49%).
Aan de andere kant van het spectrum weten maar weinig vrouwen dat ook hart- en vaataandoeningen (8%), duizeligheid (9%) en blaasontstekingen (11%) aan de menopauze te wijten kunnen zijn.

“Slechts 21% van
de vrouwen gaat online
op zoek naar informatie.”

38% vindt de menopauze een taboe.

43% voelt te weinig begrip voor vrouwen in de menopauze.

Voor heel wat vrouwen (38%) is de menopauze een taboe.
Dat heeft er misschien mee te maken dat symptomen ervan ook in de taboesfeer baden: urineverlies (volgens 65%), seksualiteit (55%) en stemmingswisselingen (44%).
Ook menstruatie wordt als taboe beschouwd door 38%.

Tegenover een arts voelt 79% van de vrouwen zich wel comfortabel om de (peri)menopauze te bespreken, maar slechts 39% van de vrouwen in de (post)menopauze is er open over met vrienden en familie. WIM wil daar verandering in brengen.

De menopauze is een gevoelig onderwerp. 43% vindt ook dat
er te weinig begrip en ondersteuning is in de maatschappij voor vrouwen tijdens de (peri)menopauze.

“49% van de vrouwen
in de (post)menopauze vindt dat de (peri)menopauze onderschat wordt.”

Wie zit er achter de studie?

Libelle zet zich in voor vrouwenwelzijn. Daarom vroeg het Profacts om een online enquête af te nemen om het bewustzijn rond
de menopauze te vergroten. Een representatieve steekproef van 1002 Belgische vrouwen van meer dan 35 jaar oud, gewogen
op leeftijd en regio, antwoordde:

31% pre-menopauze – 26% (peri)menopauze– 47% postmenopauze

58% Vlaanderen – 11% Brussel – 32% Wallonië
 

45% 35-54 jaar oud – 22% 55-65 jaar oud – 33% meer dan 65 jaar oud

RMG/Libelle gezondheidsonderzoek vrouwen 2023 – Profacts