Wat is WIM?

We willen vrouwen empoweren om hun menopauze niet lijdzaam te ondergaan, maar om deze levensfase actief te omarmen en positief vorm te geven. Door erover te praten met anderen, krijg je het begrip en de steun die je verdient.

WIM in 5 trefwoorden

EMPOWERMENT

We stimuleren je om erover
te praten

ONDERSTEUNING

Praktische tips en deskundig advies

INCLUSIEF & DIVERS

Want elke vrouw is anders, jouw menopauze ook

ONDERBOUWD

We delen
onderzoeksresultaten
met jou

Positief

Samen maken we er een mooie levensfase van

Voor vrouwen, zorgverleners en het brede publiek

WIM wil een veilige gemeenschap
creëren waar de menopauze besproken
en aangepakt kan worden, zonder taboes.
We sensibiliseren gezondheidsprofessionals rond
de problematiek en maken ook het brede publiek
bewust van de mogelijke gevolgen van de menopauze
op relaties, werk en gezondheid.
Daarnaast informeren we hen hoe ze vrouwen
in de menopauze beter kunnen ondersteunen.

Meer weten, beter begrijpen, je goed voelen