Wat zijn de gevolgen van vermoeidheid?

De graad van vermoeidheid, de manier waarop ze wordt verdragen en de fysieke, psychologische, intellectuele, relationele en sociale gevolgen variëren van vrouw tot vrouw en er bestaat geen bepaalde typologie. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat deze vermoeidheid meerdere gevolgen kan hebben, zoals zich terugtrekken, aantasting van het zelfbeeld en depressie.

THX_BE_DUT_16818_v1/FEB2024