Artikel in Knack over de menopauze

Onlangs verscheen er een opvallend artikel in Knack dat de schijnwerpers richtte op een onderwerp dat te vaak in de schaduw blijft: de menopauze. Hoewel elke vrouw vroeg of laat deze levensfase bereikt, blijkt er een  gebrek aan kennis en begrip te zijn over wat deze periode precies inhoudt.

Uit een recente enquête uitgevoerd door Libelle (magazine) en Profacts (onderzoeksbureau) bij 2794 vrouwen boven de 35 jaar, blijkt dat maar liefst twee op de drie vrouwen de meest voorkomende symptomen van de overgang niet herkennen. Slechts een schamele 33 procent van de Belgische vrouwen die hebben deelgenomen aan deze enquête zijn zich bewust dat de overgang kan gepaard gaan met opvliegers, nachtelijk zweten en hormonale schommelingen. De meest bekende behandeling, hormoontherapie, is door amper een derde van de respondenten gekend. Naast hormoontherapie, zijn er ook niet-medicamenteuze opties (zoals levensstijlveranderingen, voedingssupplementen en gesprekstherapieën) . Op basis van persoonlijke klachten en voorkeur, kan een zorgverlener bekijken wat de beste aanpak is.

Vele andere klachten, zoals concentratie- en slaapproblemen, osteoporose en depressieve gevoelens, worden nog minder of helemaal niet geassocieerd met de menopauze. Dit gebrek aan bewustzijn en begrip kan leiden tot foute diagnoses en een gebrek aan de juiste zorg voor vrouwen die deze periode doormaken.

In het artikel wordt ook de nadruk gelegd op het taboe dat nog steeds rond de overgang hangt. Vrouwen ervaren nog te vaak gêne om te praten over hun (ervaringen met de) menopauze. Gwendolyn Rutten, politica bij Open VLD, deelde onlangs ook haar ervaringen en benadrukt de noodzaak van meer openheid en bewustwording rond dit onderwerp.

Gelukkig zijn er tekenen die duiden op een kentering. Steeds meer vrouwen, waaronder bekende figuren, praten openlijk over hun ervaringen met de menopauze, wat zonder twijfel zal helpen in het doorbreken van het taboe. Ook op beleidsniveau worden er stappen in de juiste richting gezet. Zo keurde de Senaat onlangs een resolutie goed voor de erkenning van menopauzeconsulenten en menopauzeklinieken en voor meer in te zetten op de herkenning en accurate behandeling van diverse klachten.

Uit het artikel is het dus duidelijk dat er meer gesprekken en acties nodig zijn om het taboe rond de menopauze te doorbreken en vrouwen de ondersteuning te bieden die ze verdienen. Woman In Menopause (WIM) kan een rol spelen in het vergroten van het bewustzijn rond de overgang door het verstrekken van informatie en praktische ondersteuning. Samen kunnen we het gesprek voeren, het begrip vergroten en vrouwen helpen tijdens deze uitdagende fase van hun leven.

THX_BE_DUT/FR_18413_v1/JUN24