Hoe ga je met cardiovasculaire aandoeningen om?

Natuurlijk moet je letten op alle klachten die kunnen wijzen op een hartprobleem (pijn in de borststreek, kortademigheid, hartkloppingen, opgezwollen benen en enkels, ongebruikelijke vermoeidheid, moeilijkheden bij taken die voorheen zonder problemen werden uitgevoerd) of hersenproblemen (plotselinge en tijdelijke stoornissen van het gezichtsvermogen of de spraak, gevoel van zwakte in de ledematen, verwardheid). Bespreek dit met je arts en vraag om een individueel cardiovasculair risicoprofiel op te stellen. Jullie kunnen dan samen bekijken wat voor jou de beste aanpak is. Er kan gekeken worden naar medicamenteuze en niet-medicamenteuze opties.

Indien je postmenopauzaal ben, kan je ook en vooral een actieve rol spelen in het verminderen van je cardiovasculaire risico door een gezonde levensstijl aan te nemen of te versterken (stoppen met roken, gezond en gevarieerd eten, voldoende beweging, goede slaaphygiëne, gewichtscontrole, bloeddrukcontrole). In de meeste gevallen zal deze gezonde aanpak voldoende zijn om je cardiovasculaire risico te verminderen en te voorkomen dat je een cardio- of cerebrovasculair accident krijgt.

Indien nodig kan je arts je aanpak versterken door de juiste medicatie voor te schrijven. Je arts is de beste persoon om mee te bespreken of je een behandeling kunt en/of moet overwegen, onder welke voorwaarden en voor hoe lang.

THX_BE_DUT_16818_v1/FEB2024