Belangrijkste oorzaken

Opvliegers houden voornamelijk verband met hormonale veranderingen en in het bijzonder met de daling van het oestrogeengehalte waarmee het lichaam van de vrouw wordt geconfronteerd en waaraan het moet wennen. 

Er spelen echter ook andere factoren mee. Genetica speelt een belangrijke rol (vrouwen van wie de moeder opvliegers heeft gehad, hebben er zelf ook meer kans op). Er zijn ook levensstijlfactoren, zoals roken en een zittende levensstijl, die de situatie kunnen verergeren.

Er is geen specifieke uitlokkende factor duidelijk geïdentificeerd, maar stress, alcoholgebruik, het eten van gekruid voedsel en hete omgevingen zijn vaak voorspellende factoren.

THX_BE_DUT_16818_v1/FEB2024

De menopauze verstoort de thermoregulatie in het lichaam.